جغرافیای اقتصادی

جغرافیای اقتصادی


شهرستان مرودشت یکی از مهمترین مراکز تولید فرآورده‌های کشاورزی، دامی، صنایع دستی و صنعتی است که مطابق آخرین آمار کارگاه‌های این شهرستان که رسماً اعلام گردیده ( سال 1373 ) برابر 9142 واحد است. از مجموع 9142 کارگاه این شهرستان 84/1 درصد به بخش کشاورزی، 72/15 درصد به بخش صنعت و معدن و 44/82 درصد کارگاه‌ها به بخش خدمات اختصاص دارد. شایان ذکر است از مجموع کل کارگاه‌های این شهرستان بیشترین سهم از ان عمده فروشی، خرده فروشی، و تعمیرات است و بخش‌های هتل و رستوران 56/1 درصد کل کارگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

 از مجموع 143 مرکز فعالیت‌های گردشگری 6 واحد به مراکز اقامتی اختصاصا دارد که فقط 4 مرکز عمومی و 2 مرکز  بصورت خوابگاه است. در ضمن از مجموع 137 مرکز خدمات پذیراییمراکز خدمات غذای سرد و سرپایی بیشترین سهم را داراست.

بر پایه آمار سرشماری سال 1375 شهرستان مرودشت از مجموع 347338 نفر جمعیت این شهرستان 90109 نفر نیروی فعال اقتصادی هستند و این عده 94/25 درصد کل جمعیت را بخود اختصاص می‌دهند. این نسبت در بین مردان 68/44 درصد و در بین زنان 72/6 درصد است. بنابراین میزان مشارکت زنان و فعالیت آنان در امور اقتصادی به مراتب کمتر از مردان است.

از مجموع 90104 نفر جمعیت فعال اقتصادی شهرستان مرودشت 2/87 درصد را مردان و 80/12 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر از مجموع نیروی فعال اقتصادی بیشترین شاغلین در سنین 15 تا 39 سال است و قریب به 67/69 درصد شاغلین در این رده‌های سنی قرار دارند. در این رده سنی 88/67 درصد مردان و در همین رده 84/81 درصد زنان فعال اقتصادی قرار دارند و این بدین معناست که با بالاتر رفتن سن زنان میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها کمتر می‌شود

 

دوست عزیز و هموطن گرامی، نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

مهندس سعید نیکو    ENG. Saeed Nikoo

/ 0 نظر / 33 بازدید