کشف کاخ هخامنشي در دهانه غلامان سيستان

کشف کاخ هخامنشي در دهانه غلامان سيستان

 

سرپرست کاوش محوطه باستاني دهانه غلامان از کشف کاخ متعلق به دوره هخامنشيان دراين محوطه باستاني خبر داد.

«کورش محمدخاني» با بيان اين مطلب اظهار داشت: آشکار سازي اين کاخ منسوب بودن اين محوطه به دوره هخامنشي را اثبات کرده است.

او ادامه داد: کاوش در دهانه غلامان به منظور فصل سوم بررسي آرکئوژئوفيزيک، زمين باستان‏شناسي و باستان‏شناسي محوطه از تاريخ 16 خردادماه سال‏جاري آغاز شده و اوايل مردادماه به پايان رسيده است.

سرپرست اين فصل از کاوش کشف کاخ هخامنشي را مهمترين يافته بررسي‏هاي اين فصل عنوان کرد و افزود: پلان اين کاخ شبيه پلان کاخ E در بَرزَنِ جنوبي تخت جمشيد و همچنين کاخ‏هاي اختصاصي کوروش، کاخ بارعام و کاخ انسان بالدار در پاسارگاد است که اين امر منسوب بودن محوطه دهانه غلامانم به دوره هخامنشي را با اطمينان زياد اثبات مي‏کند.

او تصريح کرد: اکنون با اطمينان مي‏توان گفت که دهانه غلامان همان مرکز ساتراپ زَرَنگ يا زَرکا ، زَرَنگيانا در کتيبه‏هاي هخامنشي است.

سرپرست اين فصل کاوش اظهار داشت: نقشه‏برداري از قسمت‏هاي جنوبي محوطه و بررسي آرکئوژئوفيزيک کل محوطه از فعاليت‏هاي صورت گرفته در اين فصل است که حدود 24 هکتار از محوطه بررسي ژئومغناطيسي شده است.

«محمد خاني» از کشف 18 ساختار ديگر و چند کوره پخت سفال در دهانه غلامان در بررسي‏هاي ژئوفيزيک اين کاوش خبر داد و افزود: مطالعه بر روي کانال‏هاي آب دوره هخامنشي از جمله ديگر مطالعات اين فصل است .

اين مقام مسوول گفت: بررسي‏هاي آرکئوژئوفيزيک، مطالعات و پژوهش‏هاي باستان‏شناسي اين شهر هخامنشي در آينده نيز ادامه دارد.

محوطه هخامنشي دهانه غلامان در سال 1338 در بررسي‏هاي اوليه مرحوم جوزپه توچي از اعضاي هيات باستان‏شناسي ايتاليايي کشف شد و در بررسي‏ها و کاوش‏ها 27 ساختار با اندازه‏هاي متفاوت که هر کدام نيازمند مراحل جداگانه کاوش داشت، بدست آمد.

در بررسي‏هاي سال 1387 نيز 13 ساختار ديگر کشف شد که با 18 ساختار جديدي که در بررسي‏هاي اخير بدست آمده، اين محوطه هخامنشي در مجموع داراي 58 ساختار است.نخستين نقاشي دوره هخامنشي نيز در ساختمان شماره 15 اين محوطه در سال 84 بدست آمده است.

 

 

به گزارش ميراث آريا (chtn)

/ 0 نظر / 92 بازدید