حیاط آپادانا

حیاط آپادانا

 در شمال و شرق کاخ ‌بار داریوش بزرگ که «اپادانا» نامیده می‌شود، حیاط بزرگی  است  به  شکل  یک حرف  لاتینL   که  ساقه  طولی‌اش  در  قسمت  شرق است و 167 متر درازا و 34 متر پهنا دارد  و ساقه  عرضی‌اش در شمال   است  و 152 مترطول و تقریباً 50 متر عرض دارد. شمال حیاط به طور کلی محدود است به سر پلکان ورودی و جلوخان و «دروازه ملل» و یک رشته اطاق‌های سربازی و نگهبانی که با دیوارهای خشتی ساخته شده بوده است. این اطاق‌ها در پشت دیوار جنوبی «خیابان سپاهیان» ساخته شده و در آنها رو به جنوب و به حیاط باز می‌شده است در شرق حیاط اپادانا، از زاویه شمالی تا جنوبی، قسمت‌های زیر را می‌بینیم

الف‌ـ یک اطاق دراز و باریک با دیوارهای قطور خشتی، که دَر آن در دهلیزی میان حیاط اپادانا و حیاط غربی «کاخ نیمه‌تمام» و رو به سمت جنوب باز می‌شده است و نظر به موقعیت استوارش، آن را «زرادخانه» می‌دانند.

ب‌ـ یک اطاق نگهبانی بسیار بلند و باریک، که مدخلش در همان  دهلیز یاد شده بوده و دو در دیگر، یکی به جهت حیاط اپادانا و یکی هم به جهت حیاط شمالی کاخ صد ستون داشته است.

ج ـ اطاق نسبتاً بلندی، که یک دَر پهن به سوی حیاط شمالی کاخ صدستون داشته است و آن را «گردونه خانه» (محل نگه‌داری ارابه شاهی) دانسته‌اند.

دـ یک اطاق سربازی دیگر با دری که در سمت شرق، به حیاط شمالی کاخ صدستون باز می‌شده است.

هـ‌ ـ برج دو اطاقه شمال غربی «کاخ صدستون».

وـ دالان بلند غرب کاخ صدستون، که دَر غربی‌اش به حیاط اپادانا باز می‌شود و دو درگاه به سمت شرق به کاخ صدستون دارد و دَر جنوبی‌اش با چند پله به شمال بنایی که امروز موزه است می‌رسد.

ایوان‌های شرقی و شمالی اپادانا حیاط این کاخ را به ترتیب از سمت مغرب و جنوب محدود می‌کنند هنوز نتوانسته‌اند ثابت کنند که کف حیاط مورد بحث با اجر یا سنگ مفروش بوده است یا با چمن و گل و یا حتی با شن و ریگ.  راه‌ابهای زیرزمینی در ناحیه شمالی و شمال غربی حیاط به وضوح دیده می‌شوند، اما در قسمت شرقی در زیرزمین و در عمق چند متری کنده شده و رویشان را پوشانیده‌اند. قسمت عمده‌ای از محوطه اپادانا را بر روی سنگ کوه‌ پایه‌گذاری کرده‌اند و به همین جهت هم راه‌اب‌ها را بیشتر در سنگ کوه در اورده‌اند و بازدیدکننده متوجه این مطلب می‌شود و می‌بیند که بخشی از کف حیاط اپادانا پِیِ

 سنگی متکی بر کوهپایه کوه‌ مهر( کوه‌ رحمت) را دارد.

 

دوست عزیز و هموطن گرامی، نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

مهندس سعید نیکو    ENG. Saeed Nikoo

/ 0 نظر / 15 بازدید