خیابان سپاهیان

خیابان سپاهیان

بررسی نقش‌های تالار کاخ صدستون می‌رساند که این‌جا تالار «بارعام» به معنی اخص نبوده است بلکه «تالار سلحشوران» به شمار می‌رفته آن یک صد سربازی که بر درگاه‌های شمالی نقش شده‌اند احتمالاً نماد یکصد فرماندة نگهبانان ویژه شاهی‌اند که هر یک بر نه سرباز فرماندهی داشته است و این موضوع از وسعت و موقعیت «خیابان سپاهیان»‌ـ که میان کاخ «دروازة خشیارشا» و «دروازه نیمه‌تمام» جای دارد‌ـ نیز تأیید می‌شود زیرا اگر برای هر سرباز 90 سانتی‌مترمربع جای اختصاص دهیم، هزار تن نگهبانان نخبة شاهی به یک مستطیل 90×9 متری یعنی درست باندازه وسعت آن خیابان نیاز می‌داشته‌اند، و بدین ترتیب خیلی‌خوب در خیابان مزبور جای می‌گرفته‌‌اند، و می‌توانسته‌اند از آن جا به حیاط شمالی صدستون بروند.
خیابان سپاهبان
در شرق صدستون یک دستگاه ساختمانی مشتمل بر راهروی با محور شمالی‌ـ جنوبی و شماری تالار و ایوان با جرزهای مکعبی شکل وجود دارد که به احتمال زیاد برای سلحشوران ساخته شده بوده‌اند در شمال این بناها و در شرق حیاط صدستون ایوانی و در پشت آن تالاری ستون‌دار و تعدادی اطاق انبار مانند و قراول‌خانه وجود داشته است که آن‌ها را هم متعلق به سربازان می‌دانند در شرق این دو دستگاه ساختمانی، خیابان شرقی ارگ پارسه (تخت جمشید)‌ ـ که یک طرفش به کوه و بارو پیوسته است‌ـ از شمال شرقی تا جنوب شرقی تخت امتداد می‌یابد وسعت آن میان 5/7 متر در شمال تا بیش از 10 متر در جنوب می‌رسد و طولی نزدیک 330 متر دارد شاید این خیابان برای عبور گردونه‌های شاهی و ارابه‌های نجبا و سپاهیان جاویدان ساخته شده بوده است.

 

 

دوست عزیز و هموطن گرامی، نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

مهندس سعید نیکو    ENG. Saeed Nikoo

/ 0 نظر / 19 بازدید