سر در دروازه ملل

شاید برای شما این سوال پیش اید که سر درگاه های دروازه ملل کجاست؟

 

اما بهترین مرمت ها در همان دوران هخامنشیان صورت گرفته .از تراشی که در این سر درگاهها وجود داره احتمالا این سر ها الحاقی بوده ودر طول تاریخ از جای اصلی خودش افتاده و تخریب گشته .

از قدیمی ترین نقاشی ها و عکس هایی که دانشگاه شرق شناسی شیکاگو توسط اشمیت و هرستفلد گرفته شده این گاوان سر نداشته اند.

/ 0 نظر / 190 بازدید