کوروش چه گفت؟

به بهانه سالگرد گرامیداشت کوروش بزرگ!

به نوشته ببسیاری از مورخان در عهد باستان و پیش از وارد آمدن صدمات جدی به بنای آرامگاه کوروش هخامنشی، بر بالای درب ورودی آن کتیبه ای حک شده بود. متن کتیبه به روایت مورخان در زیر نقل میشود که با توجه به آنها متوجه میشوید قدری با هم متفاوت هستند اما این تفاوتها ناشی از ترجمه های مکرر از زبانی به زبان دیگر رخ داده است.

 

به گفته استرابون، آریان، پلوتارک:

"ای انسان، هرکه باشی و از هر کجا که بیایی، زیرا میدانم که خواهی آمد، من کوروشم که برای پارسیان این شاهنشاهی را بنیان نهادم. پس به گور من رشک مبر."

 

به گفته آریستوبولوس:

"ای انسان، من کوروش پسر کمبوجیه هستم. من شاهنشاهی پارس را بنیان نهادم و بر تمام کشورهای آسیایی فرمانروایی نمودم. این مقبره را از من دریغ مدار."

 

 

 

نظر، سوال، و پیشنهادهای خود را برایمان به یادگار بگذارید.

/ 0 نظر / 5 بازدید