آیین 13 به در

برگرفته شده از مقاله آیینها و رسومات نوروز نوشته مهندس نیکو:

... اما برای نحس شمردن این روز دلایل متعددی ذکر میشود. از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. همانگونه که گفته شد آفرینش حیوان مقدس (احتمالا گاو) در روز اول بهار و کشته شدن این حیوان به دست اهریمن در روز 13 بهار دانسته شده است. (جهت کسب اطلاع بیشتر در رابطه با حیوان مقدس، به مقاله اساطیر ایرانیان، نوشته مهندس س.نیکو مراجعه شود).
  2. در زمان یکی از پادشاهان دوره کهن ایران (که بسیار سعی شده است تا خشایارشا، معرفی گردد ولی این فرضیه صحت ندارد)، شاه به یک دختر سوری (در برخی روایات آشوری و در برخی دیگر یهودی نیز گفته شده است)دل می بندد. دختر سوری برای از پیش رو برداشتن ملکه پارسی تبار شاه و تثبیت موقعیت خود در دربار، شاه را نسبت به وفاداری ملکه بدگمان کرده و از شاه میخواهد تا ملکه خود را عریان به مجلس خود فراخواند. اگر ملکه اینچنین کرد وفاداریش را اثبات کرده است. شاه نیز چنین میکند اما عده زیادی از درباریان که از تبار پاک پارسی بودند با این ایده مخالفت میکنند. ملکه پارسی تبار به دلیل عفاف و پاکدامنی دیرینه ایرانیان، از این دستور سرپیچی کرده. ملکه و 70هزار تن دیگر که شامل درباریان طرفدار ملکه و قبیله پارسیان، به فرمان شاه در روز 13 بهار، قتل عام میشوند.

از عمده ترین آیینهای این روز به در کردن نحسی (به دلیل کشتار ایرانیان و کشته شدن حیوان مقدس) با بیرون رفتن از خانه است. سبزه هایی را که برای سفره هفت سین سبز کرده اند به دامان طبیعت می سپارند. سبزه نشانه سر سبزی و باروری سرزمین ایران و حیات نو شکفته های ایرانی است که با سپردن آن به دامان مادر طبیعت، آن را عمری جاودان می دهند. زیرا که این سبزه در دامان طبیعت می روید، و بارور میگردد و دانه می گستراند، و اندک اندک زمینهای بایر را حاصلخیز می گرداند.

همانگونه که پیداست سبزه ها نمادهای زیبایی در فرهنگ ایرانی دارند. پس شایسته نیست که آنها را بر روی ماشین گذاشته و بر روی آسفالت جاده ها و یا در کناره جاده ها رها کنیم. یا آنها را له کنیم. این کار علاوه بر کفران نعمت، و اصراف، زیر پا گذاشتن ارزشهای بالای ایرانی را نشان میدهد. با له کردن سبزه ها، سرسبزی ایران را زیر پا می گذاریم و نو شکفته های خودمان را پا کوب میکنیم. این کار شایسته نیست. سبزه های خود را به دامان طبیعت باز گردانید تا زمینهای سرزمینتان آباد گردد و با آغاز بهار و سبز شدن طبیعت، سبزی خانه هایتان را به طبیعت با شکوه گره زنید.

دریغ است از ایران، که ویران شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید