بنای مرکزی

بنای مرکزی

در جنوب محوطه جنوبی آپادانا، شرق کاخ داریوش، شمال حیاط شمالی «کاخ خشیارشا» و غرب «کاخ سه‌دری» یا «تالار شورا»، اثر بنای بلندی قرار گرفته که بر روی سنگ خارای کوه برآورده شده و محاط به دیوار ستبری از خشت خام بوده است از این بنا امروز اثر بسیار کمی باقی مانده است. هرتسفلد پنداشته است که این جا باید «پرستشگاه» بوده باشد چون بلندتر از سایر جای‌های تخت‌جمشید است، و ساختمانی چون تخت‌جمشید قاعدتاً می‌بایست «نیایشگاهی» هم داشته باشد، و بنا به گواهی باستانیان ایرانیان آیین نیایش را بر جای‌های بلند برگزار می‌کرده‌اند. تحقیقات بعدی نشان داد که دیوار جنوبی این اثر، دارای پلکانی منقوش به تصاویر سربازان، و خدمه حامل ظروف و خوراکی بوده است که بعدها آن را کنده و به جنوب حیاط کاخ داریوش برده اند. پس روزی در این محل یک کاخ اختصاصی وجود داشته، و احتمال «معبد» بودنش از میان می‌رود. همچنین پار‌ه‌ای خواسته‌اند در این جا، محل «باغ» و یا «فردوس» شاهی را باز یابند، ولی دلایل آن‌ها اعتباری ندارد و نیازی به رد کردنشان نیست .

از پیدایش سکه‌ای مربوط به اردشیر پاپکان در این محوطه حدس زده‌اند. که بناهای خشتی روی آن تا زمان ساسانیان هم تا اندازه‌ای آباد بوده است. در زیر این محوطه، مجراهای ژرف آبرسانی یا آب در رو وجود دارد که به آبروهای زیرزمینی «هدیش» و دیگر بناها می‌پیوندد. در جنوب شرقی این اثر پلکان دو طرفه‌ای وجود داشته که به حیاط شرقی «هدیش» راه می‌یافته. یک راهرو باریک، میان این بنا و«تالار شورا» جدایی می‌افکنده که دیوار قسمتی از آن هنوزباقی است.

 

 

دوست عزیز و هموطن گرامی، نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

مهندس سعید نیکو    ENG. Saeed Nikoo

/ 0 نظر / 7 بازدید